Forum


Powrót Udostępnianie załączników do protokołu

A.

Anna .....

Fachowiec 142

Jeżeli Wykonawca złożył wniosek o udostępnienie ofert, protokołu oraz załączników dotyczących ofert przed wyborem oferty najkorzystniejszej (wskazał jakich), czy należy przekazać wszystkie załączniki dotyczące ofert (różnego rodzaju wyjaśnienia), czy tylko wskazane przez Wykonawcę?
Jeżeli Wykonawca złożył wniosek o udostępnienie ofert, protokołu oraz załączników dotyczących ofert przed wyborem oferty najkorzystniejszej (wskazał jakich), czy należy przekazać wszystkie załączniki dotyczące ofert (różnego rodzaju wyjaśnienia), czy tylko wskazane przez Wykonawcę?
0
2019-10-15 14:53 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 657

Zgodnie z art. 96 ust. 3 załączniki do protokołu udostępnia się dopiero po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Jeżeli nie było jeszcze wyboru oferty to nie należy udostępniać wykonawcom dokumentów innych niż oferta i protokół, tj. wyjaśnienia, dokumenty uzupełnione na wezwanie itp.
Zgodnie z art. 96 ust. 3 załączniki do protokołu udostępnia się dopiero po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Jeżeli nie było jeszcze wyboru oferty to nie należy udostępniać wykonawcom dokumentów innych niż oferta i protokół, tj. wyjaśnienia, dokumenty uzupełnione na wezwanie itp.
0
2019-10-15 15:01 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy