Forum


Powrót procedura odwrócona

MP

Monika Półrola

0

art 24 aa - zamawiający musi umieścić informację , że stosuje procedurę odwrócona. Jak mam to rozumieć? Czy musi zawrzeć zdanie np,, zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje procedurę odwróconą na podstawie art...;'' czy jak to jest teraz praktykowane, że nie pisze wprost że to procedura odwrócona tylko , że po wyborze oferty wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentny i oświadczenia ..i je wymienia ( czy to wystarczy by się domyśleć , że to procedura odwrócona)
art 24 aa - zamawiający musi umieścić informację , że stosuje procedurę odwrócona. Jak mam to rozumieć? Czy musi zawrzeć zdanie np,, zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje procedurę odwróconą na podstawie art...;'' czy jak to jest teraz praktykowane, że nie pisze wprost że to procedura odwrócona tylko , że po wyborze oferty wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentny i oświadczenia ..i je wymienia ( czy to wystarczy by się domyśleć , że to procedura odwrócona)
0
2016-09-30 12:06 0

J.

Jowita .....

0

Ja mam w siwz zapis, że Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oprócz tego, w samym ogłoszeniu o zamówieniu należy zaznaczyć opcję stosowania tej procedury.
Ja mam w siwz zapis, że Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oprócz tego, w samym ogłoszeniu o zamówieniu należy zaznaczyć opcję stosowania tej procedury.
1
2016-09-30 12:56 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy