Forum


Powrót art. 25 pkt 1 ust 2- jakich dokumentów mogę żądać?

A.

Agnieszka .....

0

Dzień dobry
Czy w odniesieniu do art. 25 pkt 1 ust 2 ustawy Pzp tj. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy , usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego mogę żądać następujących dokumentów : Instrukcja użytkowania, karty danych technicznych, ulotki, oświadczenia od producentów?? bo niestety w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie znalazłam nic co mogłoby mnie nakierować.
Postępowanie prowadzone jest w trybie procedury odwróconej. Ze względy na to, że przewidziana jest duża liczba Wykonawców, nie chce wyżej wymienionych dokumentów pozyskiwać od wszystkich wykonawców tylko od tych, których oferty zostały ocenione jako najkorzystniejsze.
Dzień dobry Czy w odniesieniu do art. 25 pkt 1 ust 2 ustawy Pzp tj. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy , usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego mogę żądać następujących dokumentów : Instrukcja użytkowania, karty danych technicznych, ulotki, oświadczenia od producentów?? bo niestety w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie znalazłam nic co mogłoby mnie nakierować. Postępowanie prowadzone jest w trybie procedury odwróconej. Ze względy na to, że przewidziana jest duża liczba Wykonawców, nie chce wyżej wymienionych dokumentów pozyskiwać od wszystkich wykonawców tylko od tych, których oferty zostały ocenione jako najkorzystniejsze.
0
2019-10-16 09:46 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy