Forum


Powrót Standardy jakościowe w obsłudze kasowej Urzędu

K.

Katarzyna .....

Fachowiec 359

Zamawiający, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych planuje przeprowadzić postępowanie na prowadzenie zastępczej obsługi kasowej w Urzędzie Miasta, polegającej na prowadzeniu obsługi kas urzędowych przez zewnętrzną firmę. Czy w niniejszym postępowaniu możliwe jest zastosowanie jedynego kryterium „Cena”, lub kryterium o wadze przekraczającej 60%? Czy w tego rodzaju usługach można określić standardy jakościowe oraz koszty cyklu życia?
Czy ewentualne uzasadnienie zastosowania kryterium „Cena” jako jedynego lub przekraczającego 60% w poniższym brzmieniu byłoby prawidłowe i wystarczające:
Standardy jakościowe zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia jest na tyle szczegółowy, że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany - identyczny, niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona). W przedmiotowym postępowaniu nie są wytwarzane żadne produkty, a więc nie są ponoszone koszty cyklu życia, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. W związku z powyższym zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej (lub jako kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze przekraczającej 60%).
Zamawiający, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych planuje przeprowadzić postępowanie na prowadzenie zastępczej obsługi kasowej w Urzędzie Miasta, polegającej na prowadzeniu obsługi kas urzędowych przez zewnętrzną firmę. Czy w niniejszym postępowaniu możliwe jest zastosowanie jedynego kryterium „Cena”, lub kryterium o wadze przekraczającej 60%? Czy w tego rodzaju usługach można określić standardy jakościowe oraz koszty cyklu życia? Czy ewentualne uzasadnienie zastosowania kryterium „Cena” jako jedynego lub przekraczającego 60% w poniższym brzmieniu byłoby prawidłowe i wystarczające: Standardy jakościowe zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia jest na tyle szczegółowy, że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany - identyczny, niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona). W przedmiotowym postępowaniu nie są wytwarzane żadne produkty, a więc nie są ponoszone koszty cyklu życia, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. W związku z powyższym zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej (lub jako kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze przekraczającej 60%).
0
2019-10-18 10:10 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Raczej nie szłabym w kierunku ceny 100%. Jednak wszystko zależy od tego jak szczegółowo zostanie opisany przedmiot zamówienia i wymagania wobec wykonawcy. Wydaje się, że przy takiej usłudze mogą być elementy, które można punktować i wybrać bardziej korzystną ofertę. Zamawiający najczęściej punktują doświadczenie osób świadczących usługę.
Raczej nie szłabym w kierunku ceny 100%. Jednak wszystko zależy od tego jak szczegółowo zostanie opisany przedmiot zamówienia i wymagania wobec wykonawcy. Wydaje się, że przy takiej usłudze mogą być elementy, które można punktować i wybrać bardziej korzystną ofertę. Zamawiający najczęściej punktują doświadczenie osób świadczących usługę.
0
2019-10-21 10:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy