Forum


Powrót zatrudnienie pracowników z Agencji Pośrednictwa Pracy

A.

Agnieszka .....

12

Postępowanie powyżej progów. Wykonawca w JEDZ wpisał z imienia i nazwiska osoby, które będą świadczyły usługi sprzątania z Agencji Pośrednictwa Pracy. Agencja będzie ich zatrudniała, to głównie pracownicy z Ukrainy. Czy Wykonawca powinien załączyć zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji swoich pracowników, czy jakoś inaczej powinno się to traktować? Czy powinien być JEDZ od podmiotu trzeciego?
Postępowanie powyżej progów. Wykonawca w JEDZ wpisał z imienia i nazwiska osoby, które będą świadczyły usługi sprzątania z Agencji Pośrednictwa Pracy. Agencja będzie ich zatrudniała, to głównie pracownicy z Ukrainy. Czy Wykonawca powinien załączyć zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji swoich pracowników, czy jakoś inaczej powinno się to traktować? Czy powinien być JEDZ od podmiotu trzeciego?
0
2019-10-21 16:26 0

A.

Andrzej .....

5

Moim zdaniem JEDZu dotyczącego podmiotu trzeciego wymaga art 25a ust. 3 pkt 1). Jednocześnie art. 22a ust. 2 wskazuje, że Wykonawca, który powołuje się na zasoby innego podmiotu - a takim są niewątpliwie pracownicy innego podmiotu - "musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia."
Moim zdaniem JEDZu dotyczącego podmiotu trzeciego wymaga art 25a ust. 3 pkt 1). Jednocześnie art. 22a ust. 2 wskazuje, że Wykonawca, który powołuje się na zasoby innego podmiotu - a takim są niewątpliwie pracownicy innego podmiotu - "musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia."
0
2019-10-21 21:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy