Forum


Powrót Uprawnienia z ograniczeniami czy bez ograniczeń

N.

Nina .....

6

Czy warunek dot. zdolności zawodowej kierownika budowy może być tak postawimy "Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej posiadającą min. 3 letnie doświadczenie zawodowe, licząc od dnia uzyskania uprawnień, polegające na kierowaniu branżowymi robotami budowlanymi, w tym min. jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi o wartości min. 500 000,00 zł." Warowność szacunkowa zamówienia ok 800 tys. zł. Moją wątpliwość budzi brak uszczegółowienia dot. uprawnia z ograniczeniami lub bez ograniczeń kierownika budowy. Proszę o opinie :)
Czy warunek dot. zdolności zawodowej kierownika budowy może być tak postawimy "Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:  osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej posiadającą min. 3 letnie doświadczenie zawodowe, licząc od dnia uzyskania uprawnień, polegające na kierowaniu branżowymi robotami budowlanymi, w tym min. jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi o wartości min. 500 000,00 zł." Warowność szacunkowa zamówienia ok 800 tys. zł. Moją wątpliwość budzi brak uszczegółowienia dot. uprawnia z ograniczeniami lub bez ograniczeń kierownika budowy. Proszę o opinie :)
0
2019-10-22 08:40 0

N.

Nina .....

6

Zakres prac wskazuje , że wystarczy kierownik z uprawnieniami z ograniczeniami. Czy w związku z tym faktem, mogę nie nie precyzować czy mają to być uprawnienia z ograniczeniami czy bez? Nie wiem czy dobrze rozumiem przepisy dot. uprawnień .... jesli kierownik ma uprawniania bez ograniczeń w specjalności drogowej to może kierować każdą drogową robotą
Zakres prac wskazuje , że wystarczy kierownik z uprawnieniami z ograniczeniami. Czy w związku z tym faktem, mogę nie nie precyzować czy mają to być uprawnienia z ograniczeniami czy bez? Nie wiem czy dobrze rozumiem przepisy dot. uprawnień .... jesli kierownik ma uprawniania bez ograniczeń w specjalności drogowej to może kierować każdą drogową robotą
0
2019-10-22 08:50 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy