Forum


Powrót przetarg nieograniczony - dostawy - kiedy próg unijny 221 000 euro?

M.

Marta .....

2

Czy dla zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a) pzp próg unijny dla dostaw to 221 000 euro?
Czy dla zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a) pzp próg unijny dla dostaw to 221 000 euro?
0
2019-10-22 09:07 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 872

Proszę dokładnie przeanalizować rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, tam jest wskazane.
Proszę dokładnie przeanalizować rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, tam jest wskazane.
0
2019-10-22 09:30 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy