Forum


Powrót Unieważnienie postępowania

KS

Katarzyna Sobolewska

0

Zamawiający wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą. Zgodę wyraził tylko jeden z kilku wykonawców. Procedura wydłużała się, bowiem Zamawiający wystąpił o dodatkowe środki finansowe na realizację zamówienia. Oferty Wykonawców, którzy nie przedłużyli terminu związania ofertą zostały odrzucone. Zamawiający nie dokonał wyboru oferty. W międzyczasie, w związku z przedłużającą się procedurą uzyskiwania środków finansowych i brakiem możliwości wydłużenia terminu realizacji, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania (dodam, że w tym czasie przedłużony TZO minął i jedyny Wykonawca nie przedłużył go). Mając na względzie powyższe, czy wystarczającym uzasadnieniem faktycznym będzie to, że Zamawiający nie posiada środków finansowych czy koniecznym jest dodanie informacji, że Zamawiający wystąpił o zwiększenie środków, ale nie mógł zagwarantować możliwości wydłużenia terminu realizacji zamówienia. Nie wiem czy o tym w ogóle wspominać - nie mamy gwarancji , że takie środki zostaną przyznane, a nie możemy czekać w nieskończoność. Poza tym TZO z jedynym Wykonawcą minął i wiemy, że nie będzie zainteresowany zawarciem umowy. Oczywiście o unieważnieniu powiadamiam wszystkich Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt2).
Zamawiający wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą. Zgodę wyraził tylko jeden z kilku wykonawców. Procedura wydłużała się, bowiem Zamawiający wystąpił o dodatkowe środki finansowe na realizację zamówienia. Oferty Wykonawców, którzy nie przedłużyli terminu związania ofertą zostały odrzucone. Zamawiający nie dokonał wyboru oferty. W międzyczasie, w związku z przedłużającą się procedurą uzyskiwania środków finansowych i brakiem możliwości wydłużenia terminu realizacji, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania (dodam, że w tym czasie przedłużony TZO minął i jedyny Wykonawca nie przedłużył go). Mając na względzie powyższe, czy wystarczającym uzasadnieniem faktycznym będzie to, że Zamawiający nie posiada środków finansowych czy koniecznym jest dodanie informacji, że Zamawiający wystąpił o zwiększenie środków, ale nie mógł zagwarantować możliwości wydłużenia terminu realizacji zamówienia. Nie wiem czy o tym w ogóle wspominać - nie mamy gwarancji , że takie środki zostaną przyznane, a nie możemy czekać w nieskończoność. Poza tym TZO z jedynym Wykonawcą minął i wiemy, że nie będzie zainteresowany zawarciem umowy. Oczywiście o unieważnieniu powiadamiam wszystkich Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt2).
0
2019-10-22 12:20 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

Jeżeli nie dokonano wyboru oferty w TZO to moim zdaniem powinno się unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (z tego co czytam wszystkie oferty zostały odrzucone bo wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłużenie TZO).
Natomiast jeżeli w TZO nie dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej z powodu braku środków no to unieważnia się postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 i wpisuje się że zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.
Jeżeli nie dokonano wyboru oferty w TZO to moim zdaniem powinno się unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (z tego co czytam wszystkie oferty zostały odrzucone bo wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłużenie TZO). Natomiast jeżeli w TZO nie dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej z powodu braku środków no to unieważnia się postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 i wpisuje się że zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.
0
2019-10-22 13:30 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy