Forum


Powrót SIWZ - OPZ

KS

Katarzyna Sobolewska

0

Czy w SIWZ możemy dodać zapis w brzmieniu "wykonawca zaproponuje ........". Zamawiający w OPZ załączył zdjęcie poglądowe. Urządzenie produkowane jest przez różnych producentów i może mieć np. inny kształt, ale spełniać tą samą funkcję. Nie zostało ono również w jakikolwiek sposób uwzględnione w kryteriach oceny ofert. Zatem nie podlega takiej ocenie. Czy Zamawiający po dokonaniu wyboru oferty, może sugerować Wykonawcy inny wygląd urządzenia w ramach ceny, czy nie? Czy można ewentualnie w SIWZ zawrzeć zapis, że Wykonawca zaproponuje dwa rodzaje (ale cena oferta musi być niezmienna, natomiast urządzenia mogą mieć różny koszt, więc jest ryzyko, że Wykonawca skalkuluje cenę oferty uwzględniając droższe urządzenie, na które ostatecznie Zamawiający może się nie zgodzić). Reasumując, jak najlepiej dodać w SIWZ taki zapis o zaproponowaniu przez Wykonawcę.
Czy w SIWZ możemy dodać zapis w brzmieniu "wykonawca zaproponuje ........". Zamawiający w OPZ załączył zdjęcie poglądowe. Urządzenie produkowane jest przez różnych producentów i może mieć np. inny kształt, ale spełniać tą samą funkcję. Nie zostało ono również w jakikolwiek sposób uwzględnione w kryteriach oceny ofert. Zatem nie podlega takiej ocenie. Czy Zamawiający po dokonaniu wyboru oferty, może sugerować Wykonawcy inny wygląd urządzenia w ramach ceny, czy nie? Czy można ewentualnie w SIWZ zawrzeć zapis, że Wykonawca zaproponuje dwa rodzaje (ale cena oferta musi być niezmienna, natomiast urządzenia mogą mieć różny koszt, więc jest ryzyko, że Wykonawca skalkuluje cenę oferty uwzględniając droższe urządzenie, na które ostatecznie Zamawiający może się nie zgodzić). Reasumując, jak najlepiej dodać w SIWZ taki zapis o zaproponowaniu przez Wykonawcę.
0
2019-10-22 12:38 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Jeżeli jest to przetarg nieograniczony to zamawiający określa przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący zgodnie z art. 29-31 ustawy PZP, tak by wykonawca wiedział co chce zamawiający. Można też skorzystać z art. 29 ust. 3 ale wtedy też trzeba dokładnie opisać równoważność, na czym ona ma polegać. Nie można stosować takich zapisów ..."że Wykonawca zaproponuje dwa rodzaje (ale cena oferta musi być niezmienna, natomiast urządzenia mogą mieć różny koszt, więc jest ryzyko, że Wykonawca skalkuluje cenę oferty uwzględniając droższe urządzenie, na które ostatecznie Zamawiający może się nie zgodzić)"
Jeżeli jest to przetarg nieograniczony to zamawiający określa przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący zgodnie z art. 29-31 ustawy PZP, tak by wykonawca wiedział co chce zamawiający. Można też skorzystać z art. 29 ust. 3 ale wtedy też trzeba dokładnie opisać równoważność, na czym ona ma polegać. Nie można stosować takich zapisów ..."że Wykonawca zaproponuje dwa rodzaje (ale cena oferta musi być niezmienna, natomiast urządzenia mogą mieć różny koszt, więc jest ryzyko, że Wykonawca skalkuluje cenę oferty uwzględniając droższe urządzenie, na które ostatecznie Zamawiający może się nie zgodzić)"
0
2019-10-22 13:05 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy