Forum


Powrót podwykonawca czy podmiot trzeci

A.

Anna .....

29

Witam, Oferta na usługi szkoleniowe. Warunek -wykaz min. 1 trenera.Wykonawca wskazuje w ofercie, ze zamierza zlecić prowadzenie szkolenia podwykonawcy tj.trenerowi. Następnie dołącza zobowiązanie trenera do oddania zasobów na czas realizacji szkolenia, w którym jest napisane, ze będzie trenera łączyć z Wykonawcą umowa ramowa. Czy jeżeli Wykonawca wykazuje w opisanym przypadku podwykonawcę w postaci trenera to takie zobowiązanie o oddaniu Wykonawcy zasobów w postaci trenera jest wymagane, czy jest to dokument zbędny? Czy jeżeli trener prowadzi działalność gospodarcza to jest podmiotem trzecim czy podwykonawcą?
Witam, Oferta na usługi szkoleniowe. Warunek -wykaz min. 1 trenera.Wykonawca wskazuje w ofercie, ze zamierza zlecić prowadzenie szkolenia podwykonawcy tj.trenerowi. Następnie dołącza zobowiązanie trenera do oddania zasobów na czas realizacji szkolenia, w którym jest napisane, ze będzie trenera łączyć z Wykonawcą umowa ramowa. Czy jeżeli Wykonawca wykazuje w opisanym przypadku podwykonawcę w postaci trenera to takie zobowiązanie o oddaniu Wykonawcy zasobów w postaci trenera jest wymagane, czy jest to dokument zbędny? Czy jeżeli trener prowadzi działalność gospodarcza to jest podmiotem trzecim czy podwykonawcą?
0
2019-10-22 13:01 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 848

Wykonawca ma prawo w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowania polegać m.in. na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów trzecich. Wówczas przedstawia zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W powyższym przypadku trener będzie i podmiotem trzecim i podwykonawcą (zrealizuje usługę).
Warto zwrócić uwagę że usługi szkoleniowe to tzw. usługi społeczne i można uprościć sobie całą procedurę do stosowania tylko art. 138o ust. 2-4 (w przypadku określonych kwot)
Wykonawca ma prawo w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowania polegać m.in. na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów trzecich. Wówczas przedstawia zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W powyższym przypadku trener będzie i podmiotem trzecim i podwykonawcą (zrealizuje usługę). Warto zwrócić uwagę że usługi szkoleniowe to tzw. usługi społeczne i można uprościć sobie całą procedurę do stosowania tylko art. 138o ust. 2-4 (w przypadku określonych kwot)
0
2019-10-22 13:14 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy