Forum


Powrót Postępowanie powyżej UE a żądanie dokumentów

W.

Wojciech .....

Fachowiec 602

Co myślicie o takim przeprowadzeniu postępowania powyżej progów. Aby maksymalnie uprościć stawiam warunki ale na wykluczenie zarówno z art 24.1 jak i art.24.5 żądam tylko oświadczeń i wraz z ofertą gdyż będą wraz z ogólnym oświadczeniem o spełnieniu warunków, będą również szczegółowe. Potem nic nie wołam (oprócz GK). Papierów (plików) mało.
Teraz prawnie:
zgodnie z brzmieniem art. 26.1 Ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa wykonawcę,
Zatem w zapisie nie ma wyboru - Zamawiający musi żądać od wykonawców oświadczeń i dokumentów wskazanych w Rozporządzeniu, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia
Mamy jednak § 2 ust. 7 Rozporządzenia – jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 Ustawy, odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 4, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy.
Czyli jednak mimo powyżej progów może być dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

Reasumując mimo wskazania dowolnych warunków nie żądam żadnych dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków. W związku z tym praktycznie nie bedzie drugiego etapu dokumentów na wezwanie. Czy Waszym zdaniem będzie OK? Myślę coś takiego wykombinować.
Co myślicie o takim przeprowadzeniu postępowania powyżej progów. Aby maksymalnie uprościć stawiam warunki ale na wykluczenie zarówno z art 24.1 jak i art.24.5 żądam tylko oświadczeń i wraz z ofertą gdyż będą wraz z ogólnym oświadczeniem o spełnieniu warunków, będą również szczegółowe. Potem nic nie wołam (oprócz GK). Papierów (plików) mało. Teraz prawnie: zgodnie z brzmieniem art. 26.1 Ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa wykonawcę, Zatem w zapisie nie ma wyboru - Zamawiający musi żądać od wykonawców oświadczeń i dokumentów wskazanych w Rozporządzeniu, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Mamy jednak § 2 ust. 7 Rozporządzenia – jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 Ustawy, odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 4, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. Czyli jednak mimo powyżej progów może być dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia. Reasumując mimo wskazania dowolnych warunków nie żądam żadnych dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków. W związku z tym praktycznie nie bedzie drugiego etapu dokumentów na wezwanie. Czy Waszym zdaniem będzie OK? Myślę coś takiego wykombinować.
0
2019-10-23 07:45 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 980

Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 maja 2017 r. KIO/KU 20/17
Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 maja 2017 r. KIO/KU 20/17
0
2019-10-23 08:20 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy