Forum


Powrót Unieważnienie postepowania

KS

Katarzyna Sobolewska

0

Ponawiam wątek. W postępowaniu minął przedłużony termin związania ofertą. Jedyny wykonawca, który wcześniej wyraził zgodę na przedłużenie terminu oferty, nie przedłużył ponownie terminu samodzielnie. Nie doszło jeszcze do wyboru oferty najkorzystniejszej. Chcemy unieważnić postępowanie z art. 94 ust. 1 pkt 4) - brak wystarczających środków. Czy w uzasadnieniu można przywołać stwierdzenie, że "oferta z najniższą ceną przewyższa....". Oferta wykonawcy, który jako jedyny przedłużył TZO miała najniższą cenę, to że nie przedłużył samodzielnie teraz TZO, nie oznacza przecież, że oferta nie jest skuteczna - mimo braku związania ofertą moglibyśmy zgodnie z orzecznictwem dokonać wyboru oferty, wykonawca nie ma jedynie obowiązku zawierać z nami umowy. Wydaje mi się, że dalej możemy operować zwrotem "oferta z najniższą ceną". Na marginesie, nie ma podstaw do odrzucenia oferty.
Ponawiam wątek. W postępowaniu minął przedłużony termin związania ofertą. Jedyny wykonawca, który wcześniej wyraził zgodę na przedłużenie terminu oferty, nie przedłużył ponownie terminu samodzielnie. Nie doszło jeszcze do wyboru oferty najkorzystniejszej. Chcemy unieważnić postępowanie z art. 94 ust. 1 pkt 4) - brak wystarczających środków. Czy w uzasadnieniu można przywołać stwierdzenie, że "oferta z najniższą ceną przewyższa....". Oferta wykonawcy, który jako jedyny przedłużył TZO miała najniższą cenę, to że nie przedłużył samodzielnie teraz TZO, nie oznacza przecież, że oferta nie jest skuteczna - mimo braku związania ofertą moglibyśmy zgodnie z orzecznictwem dokonać wyboru oferty, wykonawca nie ma jedynie obowiązku zawierać z nami umowy. Wydaje mi się, że dalej możemy operować zwrotem "oferta z najniższą ceną". Na marginesie, nie ma podstaw do odrzucenia oferty.
0
2019-10-23 08:04 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 617

Nie rozumiem toku tego rozumowania. Oferta przewyższa to uniewazniam postępowanie i tyle. Kwestia po co było przedłużać TZO skoro i tak nie mieliście kasy?
Nie rozumiem toku tego rozumowania. Oferta przewyższa to uniewazniam postępowanie i tyle. Kwestia po co było przedłużać TZO skoro i tak nie mieliście kasy?
0
2019-10-23 08:08 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy