Forum


Powrót skan oferty

J.

Justyna .....

1

Skan oferty potwierdzonej za zgodność z oryginałem pieczątką i podpisem przez prezesa i v-ce prezesa 1 spółki. Skan oferty podpisany podpisami kwalifikowanymi przez v-ce prezesa1 i v-ce prezesa 2 tzn inną osobę niż w wersji papierowej. Pytanie czy ofertę nalęży odrzucić ??? jeżeli tak to proszę o podpowiedź podstawy prawnej, ewentualne orzecznictwo w tym temacie .....
Skan oferty potwierdzonej za zgodność z oryginałem pieczątką i podpisem przez prezesa i v-ce prezesa 1 spółki. Skan oferty podpisany podpisami kwalifikowanymi przez v-ce prezesa1 i v-ce prezesa 2 tzn inną osobę niż w wersji papierowej. Pytanie czy ofertę nalęży odrzucić ??? jeżeli tak to proszę o podpowiedź podstawy prawnej, ewentualne orzecznictwo w tym temacie .....
0
2019-10-24 10:39 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 721

Jeśli podpisy kwalifikowane wiceprezesów są prawidłowe i zgodne z KRS - to jet ok. Podpisy kwalifikowane nie muszę być tych samych osób, które podpisały wersję papierową.
Jeśli podpisy kwalifikowane wiceprezesów są prawidłowe i zgodne z KRS - to jet ok. Podpisy kwalifikowane nie muszę być tych samych osób, które podpisały wersję papierową.
0
2019-10-24 10:46 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy