Forum


Powrót dokumenty podwykonawcy

A.

Agnieszka .....

3

Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do podwykonawcy dokumentów (zaświadczenie ZUS, US, polisa oc), mimo że podwykonawca nie jest podmiotem, na którego zasobach wykonawca polega. (Taki zapis w treści SIWZ) Czy takie żądania są zgodne z ustawą? Na etapie składania ofert wykonawcy nie są jeszcze znane nazwy podwykonawców, którym może powierzyć część robót na etapie realizacji.
Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do podwykonawcy dokumentów (zaświadczenie ZUS, US, polisa oc), mimo że podwykonawca nie jest podmiotem, na którego zasobach wykonawca polega. (Taki zapis w treści SIWZ) Czy takie żądania są zgodne z ustawą? Na etapie składania ofert wykonawcy nie są jeszcze znane nazwy podwykonawców, którym może powierzyć część robót na etapie realizacji.
0
2019-10-24 11:26 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Zapis ok, ale jeżeli w czasie składania oferty nie znacie państwo jeszcze podwykonawcy to nie wpiszecie jego nazwy, a wykażecie go podczas realizacji zamówienia i wtedy zamawiający będzie badał go tak jak wykonawcę pod kątem braku podstaw wykluczenia.
Zapis ok, ale jeżeli w czasie składania oferty nie znacie państwo jeszcze podwykonawcy to nie wpiszecie jego nazwy, a wykażecie go podczas realizacji zamówienia i wtedy zamawiający będzie badał go tak jak wykonawcę pod kątem braku podstaw wykluczenia.
0
2019-10-24 11:30 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy