Forum


Powrót Błąd w obliczeniu ceny czy omyłka rachunkowa?

I.

Ilona .....

3

Witam,
Mam zagwozdkę z ceną w formularzu ofertowym
Wykonawca podał kwotę:
brutto 405 386,00
netto 328 769,11
vat 76616,89 (23%)
Po sprawdzeniu ceny jeżeli z brutta wyliczam netto to mi się nie zgadza wychodzi netto 329 582,311 zł
Taka sama sytuacja zachodzi gdy z netto przeliczam brutto wówczas wychodzi mi brutto 404 386,00 zł

Kwestia jest taka że nie wiem która cena jest poprawna czy netto i wówczas poprawiam brutto, czy brutto i poprawiam netto.
Czy w zawiązku z takimi wątpliwościami powinnam zwróci się do Wykonawcy o wyjaśnienia a następnie poprawić to jako omyłka rachunkowa. ???
Witam, Mam zagwozdkę z ceną w formularzu ofertowym Wykonawca podał kwotę: brutto 405 386,00 netto 328 769,11 vat 76616,89 (23%) Po sprawdzeniu ceny jeżeli z brutta wyliczam netto to mi się nie zgadza wychodzi netto 329 582,311 zł Taka sama sytuacja zachodzi gdy z netto przeliczam brutto wówczas wychodzi mi brutto 404 386,00 zł Kwestia jest taka że nie wiem która cena jest poprawna czy netto i wówczas poprawiam brutto, czy brutto i poprawiam netto. Czy w zawiązku z takimi wątpliwościami powinnam zwróci się do Wykonawcy o wyjaśnienia a następnie poprawić to jako omyłka rachunkowa. ???
0
2019-10-25 09:08 0

T.

Tomasz .....

42

Wykonawca ustala cenę ofertową zaczynając od kwoty netto – dlatego też uznałbym cenę netto jako właściwą i poprawiłbym wartość brutto (na podstawie 87.2.2). Ponadto wygląda na to, iż podczas wpisywania wartości brutto, Wykonawca pomylił jedną cyfrę (zamiast 404.386 wpisał 405.386).
Wykonawca ustala cenę ofertową zaczynając od kwoty netto – dlatego też uznałbym cenę netto jako właściwą i poprawiłbym wartość brutto (na podstawie 87.2.2). Ponadto wygląda na to, iż podczas wpisywania wartości brutto, Wykonawca pomylił jedną cyfrę (zamiast 404.386 wpisał 405.386).
0
2019-10-25 09:28 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy