Forum


Powrót uprawnienia do kierowania robotami

E.

Elżbieta .....

1

Witam,
Jak sądzicie, czy technik melioracji wodnych w specjalności wodnomelioracyjnej, posiadający uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r. , który jest upoważniony do ,,kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli melioracji wodnych i ujęć wód o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych" , spełnia warunek posiadania uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, lub konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa?
Witam, Jak sądzicie, czy technik melioracji wodnych w specjalności wodnomelioracyjnej, posiadający uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r. , który jest upoważniony do ,,kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli melioracji wodnych i ujęć wód o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych" , spełnia warunek posiadania uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, lub konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa?
0
2019-10-25 14:55 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 617

z opisu nie spełnia. Jeśli to wszystko co jest wpisane w uprawnieniach.
z opisu nie spełnia. Jeśli to wszystko co jest wpisane w uprawnieniach.
0
2019-10-25 15:22 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy