Forum


Powrót gwarancja ceny po okresie gwarancji oraz rękojmi za wady

M.

Marta .....

2

Przetarg nieograniczony - dostawa liczników wraz ze stacjonarnym systemem odczytu
- gwarancja na system (urządzenia i wsparcie techniczne) - ni 5 lat max 10 (dwa okresy legalizacji liczników)
- gwarancja na same liczniki to już 24 m-ce (wykonawcy nie chcą dać więcej niż daje producent).
Czy mogę w SIWZ mieć zapis: W przypadku konieczności wymiany licznika na nowy, po okresie gwarancji oraz rękojmi za wady, cena za ten licznik nie będzie większa niż ta podana w formularzu oferty, powiększona o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.?
Przetarg nieograniczony - dostawa liczników wraz ze stacjonarnym systemem odczytu - gwarancja na system (urządzenia i wsparcie techniczne) - ni 5 lat max 10 (dwa okresy legalizacji liczników) - gwarancja na same liczniki to już 24 m-ce (wykonawcy nie chcą dać więcej niż daje producent). Czy mogę w SIWZ mieć zapis: W przypadku konieczności wymiany licznika na nowy, po okresie gwarancji oraz rękojmi za wady, cena za ten licznik nie będzie większa niż ta podana w formularzu oferty, powiększona o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.?
0
2019-10-28 11:59 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 595

Możesz to wstawić jako opis warunków gwarancji. Normalnie po okresie rekojmi i gwarancji nie masz wpływu na wykonawcę i jego towar. Chyba, ze zrobisz tak, iż zobowiążesz wykonawcę do gwarancji ale na zasadzie tylko obowiązkowej wymiany za odpłatnoscią. Jesli jednak bedzie to kryterium to nie mozesz zmusić wykonawcy do jego obrania.
Możesz to wstawić jako opis warunków gwarancji. Normalnie po okresie rekojmi i gwarancji nie masz wpływu na wykonawcę i jego towar. Chyba, ze zrobisz tak, iż zobowiążesz wykonawcę do gwarancji ale na zasadzie tylko obowiązkowej wymiany za odpłatnoscią. Jesli jednak bedzie to kryterium to nie mozesz zmusić wykonawcy do jego obrania.
0
2019-10-28 12:06 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy