Forum


Powrót Art. 24aa

J.

Joanna .....

32

Czy jeśli ogłosiłam przetarg z zastosowaniem art. 24aa, to moge (mimo wszystko) wezwać wszystkich wykonawców do uzupełnienia dokumentów z art. 26?
Czy jeśli ogłosiłam przetarg z zastosowaniem art. 24aa, to moge (mimo wszystko) wezwać wszystkich wykonawców do uzupełnienia dokumentów z art. 26?
0
2019-10-28 12:26 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Chociaż budzi to wiele kontrowersji (bo zamawiający zmienia zasady po otwarciu ofert), ale jeżeli zamawiający ogłosił (ogłoszenie/SIWZ) że będzie stosował art. 24aa (procedurę odwróconą) to może od niej odstąpić i sprawdzać wszystkie oferty.
Cytat ze strony UZP:
"Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający ma prawo przewidzieć zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego. Brak przewidzenia zastosowania tej procedury, zgodnie z w/w przepisem ustawy Pzp, z całą pewnością uniemożliwia zamawiającemu skorzystanie z udogodnień przewidzianych tym przepisem. W sytuacji odwrotnej jednak, kiedy zamawiający przewidział możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, a następnie w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stwierdza, że jest to nieuzasadnione z jakichś względów czy niecelowe (np. w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta), może odstąpić od stosowania tej procedury. Na powyższe rozumienie przepisu wskazuje określenie: „możliwość” skorzystania z tzw. „procedury odwróconej”, a więc uprawnienia występującego po stronie zamawiającego."
Chociaż budzi to wiele kontrowersji (bo zamawiający zmienia zasady po otwarciu ofert), ale jeżeli zamawiający ogłosił (ogłoszenie/SIWZ) że będzie stosował art. 24aa (procedurę odwróconą) to może od niej odstąpić i sprawdzać wszystkie oferty. Cytat ze strony UZP: "Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający ma prawo przewidzieć zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego. Brak przewidzenia zastosowania tej procedury, zgodnie z w/w przepisem ustawy Pzp, z całą pewnością uniemożliwia zamawiającemu skorzystanie z udogodnień przewidzianych tym przepisem. W sytuacji odwrotnej jednak, kiedy zamawiający przewidział możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, a następnie w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stwierdza, że jest to nieuzasadnione z jakichś względów czy niecelowe (np. w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta), może odstąpić od stosowania tej procedury. Na powyższe rozumienie przepisu wskazuje określenie: „możliwość” skorzystania z tzw. „procedury odwróconej”, a więc uprawnienia występującego po stronie zamawiającego."
0
2019-10-28 12:57 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy