Forum


Powrót Opracowanie dokumentacji projektowej, art. 26 ust. 2 , konsorcjum?

K.

Krystian .....

6

Witam,

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej.
Procedura odwrócona.
Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą "Wykonawca A sp. z o.o." został wezwany na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy pzp do złożenia wykazu usług plus referencje i wykazu osób.

"Wykonawca A sp. z o.o." złożył dokumenty z tym, że :

1. W wykazie osób przy jako podstawa dysponowania Wykonawca przy projektantach ma zaznaczone dysponowanie samodzielne na podstawie "umowy współpracy".
2. W wykazie usług jest wskazana usługa i referencja wystawiona na "Wykonawcę A s.c."
3. W złożonych dokumentach jest jeszcze umowa konsorcjum zawarta w październiku 2019 r. (dokładna data podpisania oferty) miedzy "Wykonawcą A sp. z o.o." a "Wykonawcą A s.c." dot. naszego zadania, oraz pełnomocnictwo dla "Wykonawcy A sp. z o.o." do reprezentowania w naszym postępowaniu.


W złożonej pierwotnie ofercie nie ma mowy, że oferta została złożona przez konsorcjum. Oferta została złożona przez "Wykonawcę A sp. z o.o." i taka informację przekazano w informacji z otwarcia ofert.
Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału i braku podstaw wykluczenia , które było załączone do oferty zostało złożone tylko w imieniu "Wykonawcy A sp. z o.o." .
Oświadczenie o grupie kapitałowej również mam tylko od "Wykonawcy A sp. z o.o."

Co zrobić z tym fantem? Wygląda na to, że konsorcjant urodził się przy składaniu dokumentów ( umowa konsorcjum, pełnomocnictwo ma datę sporządzenia oferty)

Proszę o pilną pomoc. Z góry dziękuję.
Witam, Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej. Procedura odwrócona. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą "Wykonawca A sp. z o.o." został wezwany na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy pzp do złożenia wykazu usług plus referencje i wykazu osób. "Wykonawca A sp. z o.o." złożył dokumenty z tym, że : 1. W wykazie osób przy jako podstawa dysponowania Wykonawca przy projektantach ma zaznaczone dysponowanie samodzielne na podstawie "umowy współpracy". 2. W wykazie usług jest wskazana usługa i referencja wystawiona na "Wykonawcę A s.c." 3. W złożonych dokumentach jest jeszcze umowa konsorcjum zawarta w październiku 2019 r. (dokładna data podpisania oferty) miedzy "Wykonawcą A sp. z o.o." a "Wykonawcą A s.c." dot. naszego zadania, oraz pełnomocnictwo dla "Wykonawcy A sp. z o.o." do reprezentowania w naszym postępowaniu. W złożonej pierwotnie ofercie nie ma mowy, że oferta została złożona przez konsorcjum. Oferta została złożona przez "Wykonawcę A sp. z o.o." i taka informację przekazano w informacji z otwarcia ofert. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału i braku podstaw wykluczenia , które było załączone do oferty zostało złożone tylko w imieniu "Wykonawcy A sp. z o.o." . Oświadczenie o grupie kapitałowej również mam tylko od "Wykonawcy A sp. z o.o." Co zrobić z tym fantem? Wygląda na to, że konsorcjant urodził się przy składaniu dokumentów ( umowa konsorcjum, pełnomocnictwo ma datę sporządzenia oferty) Proszę o pilną pomoc. Z góry dziękuję.
0
2019-10-28 13:47 0

D.

Danuta .....

14

Trochę namieszane, ale tak się zastanawiam, jakby: wezwać Sp z o.o. do uzupełnienia dokumentów (brak zobowiązania podmiotu trzeciego S.C. do użyczenia doświadczenia)? bo to konsorcjum to bez sensu. Czyli - jest W. Sp. z o.o. i uczestniczący podmiot trzeci sc - myślę że byłoby ok .
Trochę namieszane, ale tak się zastanawiam, jakby: wezwać Sp z o.o. do uzupełnienia dokumentów (brak zobowiązania podmiotu trzeciego S.C. do użyczenia doświadczenia)? bo to konsorcjum to bez sensu. Czyli - jest W. Sp. z o.o. i uczestniczący podmiot trzeci sc - myślę że byłoby ok .
0
2019-10-28 14:43 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy