Forum


Powrót Zmiana Opisu przedmiotu zamówienia

I.

Ilona .....

3

Mam pytanie. 2 dni przed otwarciem ofert zmieniam w związku z pytaniami wykonawcy treść opisu przedmiotu zamówienia. Zmiana jest jednak wg Zamawiającego mała znacząca i nie wpływa na cenę oferty. W związku z tym czy muszę przedłożyć termin na składanie ofert. Nadmieniam iż zmiana dotyczy tylko SIWZ w ogłoszeniu nic nie zmieniam.
Mam pytanie. 2 dni przed otwarciem ofert zmieniam w związku z pytaniami wykonawcy treść opisu przedmiotu zamówienia. Zmiana jest jednak wg Zamawiającego mała znacząca i nie wpływa na cenę oferty. W związku z tym czy muszę przedłożyć termin na składanie ofert. Nadmieniam iż zmiana dotyczy tylko SIWZ w ogłoszeniu nic nie zmieniam.
0
2019-10-29 08:43 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Wg. Zamawiającego może to i zmiana nieistotna, ale wg. wykonawców może istotna, ja osobiście bym przedłużył termin z uwagi że zmiany są w opisie przedmiotu zamówienia a to zawsze jedno z najważniejszych elementów SIWZ. Oczywiście dodatkowo zmiana ogłoszenia w zakresie zmiany terminu składania ofert.
Wg. Zamawiającego może to i zmiana nieistotna, ale wg. wykonawców może istotna, ja osobiście bym przedłużył termin z uwagi że zmiany są w opisie przedmiotu zamówienia a to zawsze jedno z najważniejszych elementów SIWZ. Oczywiście dodatkowo zmiana ogłoszenia w zakresie zmiany terminu składania ofert.
0
2019-10-29 08:59 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy