Forum


Powrót Zakres pełnomocnictwa

I.

Ilona .....

3

Wykonawca złożył ofertę w do której dołączył pełnomocnictwo dla pełnomocnika o następującej treści Ja niżej podpisany.....upoważniam mojego pracownika......do załatwiania wszystkich formalności związanych ze złożeniem oferty do posterowania na zadanie .......
Wszystkie dokumenty w ofercie podpisuje pełnomocnik. Moje pytanie brzmi: Czy tak sformułowana treść pełnomocnictwa jest wystarczająca do tego abym mogła uznać iż pełnomocnik ma pełne umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Wykonawca złożył ofertę w do której dołączył pełnomocnictwo dla pełnomocnika o następującej treści Ja niżej podpisany.....upoważniam mojego pracownika......do załatwiania wszystkich formalności związanych ze złożeniem oferty do posterowania na zadanie ....... Wszystkie dokumenty w ofercie podpisuje pełnomocnik. Moje pytanie brzmi: Czy tak sformułowana treść pełnomocnictwa jest wystarczająca do tego abym mogła uznać iż pełnomocnik ma pełne umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
0
2019-10-29 11:12 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 932

Według mnie określenie "załatwiania wszystkich formalności" oznacza możliwość załatwienia w imieniu wykonawcy wszystkich technicznych spraw. Natomiast nie oznacza reprezentowania wykonawcy przed zamawiającym (w jego imieniu i na rzecz). Moim zdaniem pełnomocnictwo do uzupełnienia.
Według mnie określenie "załatwiania wszystkich formalności" oznacza możliwość załatwienia w imieniu wykonawcy wszystkich technicznych spraw. Natomiast nie oznacza reprezentowania wykonawcy przed zamawiającym (w jego imieniu i na rzecz). Moim zdaniem pełnomocnictwo do uzupełnienia.
0
2019-10-29 11:28 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy