Forum


Powrót Wysyłanie zawiadomień o wyniku postepowania do potencjalnych wykonawców

T.

Tomasz .....

6

Przetarg nieograniczony podzielony na 4 części.
Stanęły 4 firmy każda do jednej części.
Pytanie pierwsze. Czy do wszystkich firm daje info o rozstrzygnieciu części 1 czy tylko do tej która stawała do tej części?
Pytanie drugie. Czy informacja o rozstrzygnieciu może być kopią informacji publikowanej na BIP czy każa musi być opatrzona danymi adresowymi konkretnej firmy potencjalnego wykonawcy. Info wysyłamy w formie skanu na adres mailowy konkretnej osoby wskazanej w ofercie.
Przetarg nieograniczony podzielony na 4 części. Stanęły 4 firmy każda do jednej części. Pytanie pierwsze. Czy do wszystkich firm daje info o rozstrzygnieciu części 1 czy tylko do tej która stawała do tej części? Pytanie drugie. Czy informacja o rozstrzygnieciu może być kopią informacji publikowanej na BIP czy każa musi być opatrzona danymi adresowymi konkretnej firmy potencjalnego wykonawcy. Info wysyłamy w formie skanu na adres mailowy konkretnej osoby wskazanej w ofercie.
0
2019-10-31 10:15 0

K.

Katarzyna .....

Fachowiec 344

Pismo z wyborem wysyłane do Wykonawców ma inną podstawę prawną niż to, które zamieszczane jest na BIP, zawiera też więcej informacji. Dlatego wysłanie kopi pisma zamieszczonego na BIP nie będzie wystarczające. U nas adresuje się pisma "wg rozdzielnika", więc nie adresujemy na każdego wykonawcy osobno.
Pismo z wyborem wysyłane do Wykonawców ma inną podstawę prawną niż to, które zamieszczane jest na BIP, zawiera też więcej informacji. Dlatego wysłanie kopi pisma zamieszczonego na BIP nie będzie wystarczające. U nas adresuje się pisma "wg rozdzielnika", więc nie adresujemy na każdego wykonawcy osobno.
0
2019-10-31 10:22 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy