Forum


Powrót Ustalenie trybu postępowania

T.

Tomasz .....

0

Zostało przeprowadzone zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, ale poniżej progu unijnego. W wyniku niewłaściwego oszacowania wartości przedmiotu zamówienia pozostały oszczędności środków przeznaczonych na ten cel, które Zamawiający chce przeznaczyć na zakup tego samego asortymenty jaki nabył we wcześniejszym postępowaniu. Nie przewidziano w pierwotnym postępowaniu prawa opcji, ani postępowania uzupełniającego (z wolnej reki). Ponadto podczas kalkulacji ceny jednostkowej towaru okazało się, że Zamawiający chce przeznaczyć dodatkowe środki (oprócz tych które pozostały z pierwszego postępowania). Suma wartości pierwszego i ewentualnego drugiego postępowania będzie dalej mieścić się pod progiem unijnym. Jaki tryb powinien zastosować zamawiający przy drugim zakupie.
Zostało przeprowadzone zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, ale poniżej progu unijnego. W wyniku niewłaściwego oszacowania wartości przedmiotu zamówienia pozostały oszczędności środków przeznaczonych na ten cel, które Zamawiający chce przeznaczyć na zakup tego samego asortymenty jaki nabył we wcześniejszym postępowaniu. Nie przewidziano w pierwotnym postępowaniu prawa opcji, ani postępowania uzupełniającego (z wolnej reki). Ponadto podczas kalkulacji ceny jednostkowej towaru okazało się, że Zamawiający chce przeznaczyć dodatkowe środki (oprócz tych które pozostały z pierwszego postępowania). Suma wartości pierwszego i ewentualnego drugiego postępowania będzie dalej mieścić się pod progiem unijnym. Jaki tryb powinien zastosować zamawiający przy drugim zakupie.
0
2019-10-31 11:23 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 991

Przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych.
Przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych.
0
2019-10-31 11:58 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy