Forum


Powrót podstawa prawna na odrzucenie

A.

Anna .....

30

Witam, temat już się przewijał.
Ale będę wdzięczna za udzielenie wypowiedzi - jaka podstawa prawna do odrzucenia oferty, gdy nie jest podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
Witam, temat już się przewijał. Ale będę wdzięczna za udzielenie wypowiedzi - jaka podstawa prawna do odrzucenia oferty, gdy nie jest podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
0
2019-11-04 09:10 0

K.

Katarzyna .....

Fachowiec 669

art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 10a ust. 5
art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 10a ust. 5
0
2019-11-04 09:16 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy