Forum


Powrót Zamówienia z wolnej ręki

K.

Katarzyna .....

26

Mam taki dylemat, przygotowuję zamówienie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 13 ustawy PZP i w związku, iż jest to zamówienie o wartości powyżej progów unijnych muszę w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadomić Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, zgodnie z art. 67 ust. 2 ustawy PZP.
Od jakiego terminu mam liczyć te trzy dni: od dnia umieszczenie informacji o zamiarze zawarcia umowy w BIP czy też od dnia przesłania zaproszenia do Wykonawcy?
Dodam, że nie zamieszczam ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy.
Mam taki dylemat, przygotowuję zamówienie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 13 ustawy PZP i w związku, iż jest to zamówienie o wartości powyżej progów unijnych muszę w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadomić Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, zgodnie z art. 67 ust. 2 ustawy PZP. Od jakiego terminu mam liczyć te trzy dni: od dnia umieszczenie informacji o zamiarze zawarcia umowy w BIP czy też od dnia przesłania zaproszenia do Wykonawcy? Dodam, że nie zamieszczam ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy.
0
2019-11-05 13:17 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 617

od terminu BiP.
od terminu BiP.
0
2019-11-05 14:00 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy