Forum


Powrót zmiana terminu otwarcia ofert

N.

Nina .....

6

Czy Zamawiający na podstawie 38 . 4 może dokonać zmiany terminu otwarcia ofert. Zmiana podyktowana jest wpływem pytań do SIWZ po terminie na pytania. Ale są to pytania istotne na które Zamawiający chce odpowiedzieć, no ale musi to skonsultować z projektantem. Dlatego planuje wstępnie wydłużyć termin składania ofert o kilka dnia (do czasu otrzymania odp. od projektanta) w następnie opublikować pytania i odpowiedzi i po raz kolejny wydłuż termin o kilka dni. Czy takie działanie jest prawidłowe?
Czy Zamawiający na podstawie 38 . 4 może dokonać zmiany terminu otwarcia ofert. Zmiana podyktowana jest wpływem pytań do SIWZ po terminie na pytania. Ale są to pytania istotne na które Zamawiający chce odpowiedzieć, no ale musi to skonsultować z projektantem. Dlatego planuje wstępnie wydłużyć termin składania ofert o kilka dnia (do czasu otrzymania odp. od projektanta) w następnie opublikować pytania i odpowiedzi i po raz kolejny wydłuż termin o kilka dni. Czy takie działanie jest prawidłowe?
0
2019-11-07 11:41 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 861

Możecie od razu przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na przygotowanie wyjaśnień i umożliwienie wykonawcom zapoznania się z tymi wyjaśnieniami . Nie trzeba tego robić dwa razy. Trzeba tylko odpowiednio wyliczyć sobie czas o jaki powinniście przedłużyć termin składania ofert i w trakcie tego przedłużonego terminu zamieścicie pyt i odp.
Możecie od razu przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na przygotowanie wyjaśnień i umożliwienie wykonawcom zapoznania się z tymi wyjaśnieniami . Nie trzeba tego robić dwa razy. Trzeba tylko odpowiednio wyliczyć sobie czas o jaki powinniście przedłużyć termin składania ofert i w trakcie tego przedłużonego terminu zamieścicie pyt i odp.
0
2019-11-07 11:48 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy