Forum


Powrót Rażąco niska cena

A.

Angelika .....

1

Budowa 1 odcinka ścieżki rowerowej: Wezwałam wykonawcę o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny, wykonawca przesłał mi wyjaśnienia, załączając kalkulację kosztów pracy, wyjaśniając iż w tej samej technologi wykonali już ścieżkę rowerową w innej gminie, przedłożyli kosztorys. Przyjęliśmy wyjaśnienia. Rozesłałam wybór najkorzystniejszej oferty do pozostałych, po 5 dniach wpłynął wniosek o unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi iż Zamawiający nie otrzymał żadnych dowodów tylko wykonawca lakonicznie wyjaśnił rażąco nisko cenę. Wnioskodawco oczekuje unieważnienia wyboru, a wybrania jego oferty, jako następnej w kolejności w rankingu. Co z tym fantem zrobić?
Budowa 1 odcinka ścieżki rowerowej: Wezwałam wykonawcę o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny, wykonawca przesłał mi wyjaśnienia, załączając kalkulację kosztów pracy, wyjaśniając iż w tej samej technologi wykonali już ścieżkę rowerową w innej gminie, przedłożyli kosztorys. Przyjęliśmy wyjaśnienia. Rozesłałam wybór najkorzystniejszej oferty do pozostałych, po 5 dniach wpłynął wniosek o unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi iż Zamawiający nie otrzymał żadnych dowodów tylko wykonawca lakonicznie wyjaśnił rażąco nisko cenę. Wnioskodawco oczekuje unieważnienia wyboru, a wybrania jego oferty, jako następnej w kolejności w rankingu. Co z tym fantem zrobić?
0
2019-11-07 13:41 1

J.

Joanna .....

68

Gdyby Wykonawca chciał skutecznie zablokować Państwu wybór musiałby złożyć w terminie zawitym odwołanie do KIO.
Gdyby Wykonawca chciał skutecznie zablokować Państwu wybór musiałby złożyć w terminie zawitym odwołanie do KIO.
0
2019-11-07 13:56 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy