Forum


Powrót rażąco niska cena

M.

Monika .....

1

Zwracam się do Was z prośbą o pomoc. Przetarg nieograniczony - wynagrodzenie ryczałtowe - Wykonawca złożył ofertę i jest rażąc niska cena i brakuje dokumentu potwierdzającego, że produkt równoważny posiada takie same parametry jak referencyjny tzw. karty katalogowej produktu. Czy ofertę odrzucić czy wezwać do uzupełnienia. Tylko na jakiej podstawie art. 90 ust. 1 jak sformułować treść pisma żeby wyjaśnić cenę?
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc. Przetarg nieograniczony - wynagrodzenie ryczałtowe - Wykonawca złożył ofertę i jest rażąc niska cena i brakuje dokumentu potwierdzającego, że produkt równoważny posiada takie same parametry jak referencyjny tzw. karty katalogowej produktu. Czy ofertę odrzucić czy wezwać do uzupełnienia. Tylko na jakiej podstawie art. 90 ust. 1 jak sformułować treść pisma żeby wyjaśnić cenę?
0
2019-11-08 12:16 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 697

Co do pierwszej części pytania - to wszystko zależy od tego, jak opisaliście w SIWZ sposób udokumentowania rozwiązania równoważnego. Jeśli żądaliście kart katalogowych - to muszą być. Jeśli nie to nie muszą . Jeśli macie wątpliwości, czy produkt jest równoważny - to poproście o wyjaśnienie treści oferty.
Co do drugiej części - to należy wezwać o wyjaśnienia RNC.
Co do pierwszej części pytania - to wszystko zależy od tego, jak opisaliście w SIWZ sposób udokumentowania rozwiązania równoważnego. Jeśli żądaliście kart katalogowych - to muszą być. Jeśli nie to nie muszą . Jeśli macie wątpliwości, czy produkt jest równoważny - to poproście o wyjaśnienie treści oferty. Co do drugiej części - to należy wezwać o wyjaśnienia RNC.
0
2019-11-08 12:33 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy