Forum


Powrót zasoby innego podmiotu w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu - podpis wykaz dostaw

M.

Marta .....

2

W przetargu nieograniczonym wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Załącza do oferty (mimo, że procedura jest odwrócona) wykaz dostaw, który jest nie jest podpisany przez przedstawiciela wykonawcy, który złożył ofertę a przez wykonawcę na zasoby którego się powołuje. Czy to jest prawidłowo? Dodatkowo z KRS nie wynika, że osoba która podpisała ten wykaz może reprezentować spółkę. Wzywać do ponownego złożenia dokumentu z podpisem wykonawcy?
W przetargu nieograniczonym wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Załącza do oferty (mimo, że procedura jest odwrócona) wykaz dostaw, który jest nie jest podpisany przez przedstawiciela wykonawcy, który złożył ofertę a przez wykonawcę na zasoby którego się powołuje. Czy to jest prawidłowo? Dodatkowo z KRS nie wynika, że osoba która podpisała ten wykaz może reprezentować spółkę. Wzywać do ponownego złożenia dokumentu z podpisem wykonawcy?
0
2019-11-12 14:44 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 850

Wykaz dostaw składa i podpisuje wykonawca i wskazuje w nim na zasoby podmiotu trzeciego. Jeśli w procedurze odwróconej wykonawca złożył wykaz i jest on nieprawidłowy, to można go już tylko wezwać o uzupełnienie z art. 26 ust. 3 pzp - jeden raz. Więc trzeba to dobrze opisać, żeby wykonawca nie miał wątpliwości, co ma zrobić, ale jednocześnie, żeby go nie instruować, jak ma to zrobić.
Wykaz dostaw składa i podpisuje wykonawca i wskazuje w nim na zasoby podmiotu trzeciego. Jeśli w procedurze odwróconej wykonawca złożył wykaz i jest on nieprawidłowy, to można go już tylko wezwać o uzupełnienie z art. 26 ust. 3 pzp - jeden raz. Więc trzeba to dobrze opisać, żeby wykonawca nie miał wątpliwości, co ma zrobić, ale jednocześnie, żeby go nie instruować, jak ma to zrobić.
0
2019-11-12 14:49 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy