Forum


Powrót Unieważnienie części zamówienia

A.

Adriana .....

0

Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony z podziałem na 10 części na zimowe utrzymanie dróg. Na jedną z części nie otrzymano oferty (unieważniono w danej części). Na 9 pozostałych dokonano wyboru oferty. Wartość szacunkowa części, na którą nie złożono oferty to ok. 20 tys. zł netto. Czy w związku z powyższą sytuacją Zamawiający powinien wystosować zaproszenie do negocjacji w wybranym wykonawcą i udzielić zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 4)? Czy też na podstawie wewnętrznego regulaminu do 30 tys. euro - udzielić zamówienia na podst. art. 4 pkt 8? Czy wartość szacowaną części (unieważnionej uprzednio) wliczać do całości zamówienia (10 części) czy też szacować osobno? Proszę o wskazówki?
Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony z podziałem na 10 części na zimowe utrzymanie dróg. Na jedną z części nie otrzymano oferty (unieważniono w danej części). Na 9 pozostałych dokonano wyboru oferty. Wartość szacunkowa części, na którą nie złożono oferty to ok. 20 tys. zł netto. Czy w związku z powyższą sytuacją Zamawiający powinien wystosować zaproszenie do negocjacji w wybranym wykonawcą i udzielić zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 4)? Czy też na podstawie wewnętrznego regulaminu do 30 tys. euro - udzielić zamówienia na podst. art. 4 pkt 8? Czy wartość szacowaną części (unieważnionej uprzednio) wliczać do całości zamówienia (10 części) czy też szacować osobno? Proszę o wskazówki?
0
2019-11-12 15:25 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 616

Ponowne szacowanie i może być art. 4 pkt. 8.
Ponowne szacowanie i może być art. 4 pkt. 8.
0
2019-11-12 16:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy