Forum


Powrót Błędne Zastosowanie 0% stawki Vat

P.

Patrycja .....

2

W postępowaniu przetrargowym na dostawę sprzętu komputerowego, Wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczył, iż jego oferta będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, natomiast w formularzu cenowym w dwóch pozycjach zastosował stawkę 0%. Zamawiający wezwał do wyjaśnień w związku ze stawką VAT 0%, w odpowiedzi na wezwanie Wykonawca napisał, iż błędnie zastosował stawkę VAT. Czy Zamawiajązy na ty etapie odrzuca ofertę Wykonawcy? Jeżeli tak to na jakiej podstawie?
W postępowaniu przetrargowym na dostawę sprzętu komputerowego, Wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczył, iż jego oferta będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, natomiast w formularzu cenowym w dwóch pozycjach zastosował stawkę 0%. Zamawiający wezwał do wyjaśnień w związku ze stawką VAT 0%, w odpowiedzi na wezwanie Wykonawca napisał, iż błędnie zastosował stawkę VAT. Czy Zamawiajązy na ty etapie odrzuca ofertę Wykonawcy? Jeżeli tak to na jakiej podstawie?
0
2019-11-13 08:19 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 542

Wskazanie zamawiającemu niewłaściwej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny. Obowiązek odrzucenia oferty - art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy
Wskazanie zamawiającemu niewłaściwej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny. Obowiązek odrzucenia oferty - art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy
0
2019-11-13 11:03 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy