Forum


Powrót potwierdzenie za zgodność z oryginałem elektronicznego dokumentu

E.

Ewa .....

0

Wykonawca złożył zaświadczenie z US podpisane przez Naczelnika US kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie sam podpisał owo oświadczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym - Uznać czy wezwać do złożenia tego samego oświadczenia bez podpisu Wykonawcy????
Wykonawca złożył zaświadczenie z US podpisane przez Naczelnika US kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie sam podpisał owo oświadczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym - Uznać czy wezwać do złożenia tego samego oświadczenia bez podpisu Wykonawcy????
0
2019-11-13 09:30 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Uznać, dokument elektroniczny może być podpisany przez kilka osób
Uznać, dokument elektroniczny może być podpisany przez kilka osób
0
2019-11-13 10:02 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy