Forum


Powrót Wolna ręka powyżej progu - negocjacje

M.

Magdalena .....

0

Dzień dobry,
Bardzo proszę Was o pomoc. Robię zamówienie z wolnej ręki powyżej progów unijnych. Wysyłam do Wykonawcy zaproszenie do negocjacji, w którym wyznaczam termin negocjacji i proszę o złożenie elektronicznie JEDZ i innych dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Czy powinnam wyznaczyć Wykonawcy oddzielny termin do złożenia tych dokumentów czy po prostu napisać, że przed przystąpieniem do negocjacji powinien je złożyć? Co w przypadku, gdy złożone dokumenty będą miały błędy lub nie będą opatrzone podpisem elektronicznym? Mogę wezwać do ich uzupełnienia po negocjacjach? Z góry dziękuję za wszelką pomoc i rady.
Dzień dobry, Bardzo proszę Was o pomoc. Robię zamówienie z wolnej ręki powyżej progów unijnych. Wysyłam do Wykonawcy zaproszenie do negocjacji, w którym wyznaczam termin negocjacji i proszę o złożenie elektronicznie JEDZ i innych dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Czy powinnam wyznaczyć Wykonawcy oddzielny termin do złożenia tych dokumentów czy po prostu napisać, że przed przystąpieniem do negocjacji powinien je złożyć? Co w przypadku, gdy złożone dokumenty będą miały błędy lub nie będą opatrzone podpisem elektronicznym? Mogę wezwać do ich uzupełnienia po negocjacjach? Z góry dziękuję za wszelką pomoc i rady.
0
2019-11-14 09:16 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 872

Dokumenty oraz oświadczenia wykonawca ma złożyć najpóźniej wraz z zawarciem umowy - art. 68 ust. 2, oczywiście można mu wyznaczyć jakiś termin na złożenie dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, by cała procedura nie trwała nie wiadomo ile (można wskazać mu np. termin 10 dniowy zgodnie z art. 26 ust. 1). Jak dokumenty będą niekompletne albo będą zawierać błędy zawsze można skorzystać z art. 26 ust. 3, nawet po negocjacjach.
Dokumenty oraz oświadczenia wykonawca ma złożyć najpóźniej wraz z zawarciem umowy - art. 68 ust. 2, oczywiście można mu wyznaczyć jakiś termin na złożenie dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, by cała procedura nie trwała nie wiadomo ile (można wskazać mu np. termin 10 dniowy zgodnie z art. 26 ust. 1). Jak dokumenty będą niekompletne albo będą zawierać błędy zawsze można skorzystać z art. 26 ust. 3, nawet po negocjacjach.
0
2019-11-14 09:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy