Forum


Powrót Art. 22 ust. 1 ustawy PZP

K.

Katarzyna .....

26

Jeżeli w postępowaniu w trybie zamówienie z wolnej ręki nie stawiam żadnych warunków udziału w postępowaniu to wykonawca składa mi tylko oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu?
Jeżeli w postępowaniu w trybie zamówienie z wolnej ręki nie stawiam żadnych warunków udziału w postępowaniu to wykonawca składa mi tylko oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu?
0
2019-11-14 12:50 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 634

Tak. Nie ma warunków, nie ma czego poświadczać.
Tak. Nie ma warunków, nie ma czego poświadczać.
0
2019-11-14 13:00 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy