Forum


Powrót Standardy jakościowe - jedno kryterium

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Reprezentuję jednostkę sektora finansów publicznych. Chcę zastosować na dostawę prostego produktu jedyne kryterium cena 100%. Koszt cyklu życia produktu obejmuje wyłącznie koszt jego nabycia. Opisuję przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami ustawy, w szczególności w sposób jednoznaczny, wyczerpujący za pomocą dokładnych i jednoznacznych określeń. Moje pytanie dotyczy wątpliwości czy jest możliwe w zwykłych zamówieniach (nie z dziedziny obronności, nauki, kultury, twórczej innowacyjności itp) określić przedmiot zamówienia na dostawy zgodnie z przepisami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia (art 29 i następne ustawy) i nie zawrzeć standardów jakościowych odnoszących się do istotnych cech przedmiotu zamówienia - których istnienie stanowi warunek stosowania ceny jako jedynego kryterium?
Reprezentuję jednostkę sektora finansów publicznych. Chcę zastosować na dostawę prostego produktu jedyne kryterium cena 100%. Koszt cyklu życia produktu obejmuje wyłącznie koszt jego nabycia. Opisuję przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami ustawy, w szczególności w sposób jednoznaczny, wyczerpujący za pomocą dokładnych i jednoznacznych określeń. Moje pytanie dotyczy wątpliwości czy jest możliwe w zwykłych zamówieniach (nie z dziedziny obronności, nauki, kultury, twórczej innowacyjności itp) określić przedmiot zamówienia na dostawy zgodnie z przepisami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia (art 29 i następne ustawy) i nie zawrzeć standardów jakościowych odnoszących się do istotnych cech przedmiotu zamówienia - których istnienie stanowi warunek stosowania ceny jako jedynego kryterium?
0
2016-10-04 12:26 0

M.

Marta .....

27

Ustawodawca nie pozostawia wyboru - chcesz cena 100% musisz określić standardy jakościowe i koszty cyklu życia. Standardy jakościowe wcale nie są takie trudne do opisania, nawet w prostych sprawach. Nawet coś tak banalnego jak ołówek można opisać (twardość, materiał obudowy,"wielokątność" obudowy itp....)
Ustawodawca nie pozostawia wyboru - chcesz cena 100% musisz określić standardy jakościowe i koszty cyklu życia. Standardy jakościowe wcale nie są takie trudne do opisania, nawet w prostych sprawach. Nawet coś tak banalnego jak ołówek można opisać (twardość, materiał obudowy,"wielokątność" obudowy itp....)
1
2016-10-05 05:43 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy