Forum


Powrót rozbieżność - dotyczy okresu ważnosci ofert

A.

Anna .....

30

Zwracam się z następującą sprawą:
w postępowaniu na usługi społeczne (szkolenia) powyzej progu, finansowanie ze środków UE, w specyfikacji był zawarty zapis, że Wykonawcy są związani ofertą przez okres 60 dni.
Natomiast w dołączonym do specyfikacji załączniku tj. formularzu ofertowym widniał zapis, że Wykonawca oświadcza, że jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Ponadto, również Wykonawca oświadcza w formularzu ofertowym, ze jest związany ze wszystkimi postanowieniami zawartymi w specyfikacji.
Zamawiający był pewien, ze ważność ofert jest 60 dni.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dokonał w 34 dniu licząc od terminu składania ofert.
Jesteśmy na etapie przed podpisaniem umowy.
Jak postąpić? Czy podpisać umowę z Wykonawcą?
Czy lepiej byłoby unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy pzp?
Będę bardzo wdzięczna za podpowiedź.
Zwracam się z następującą sprawą: w postępowaniu na usługi społeczne (szkolenia) powyzej progu, finansowanie ze środków UE, w specyfikacji był zawarty zapis, że Wykonawcy są związani ofertą przez okres 60 dni. Natomiast w dołączonym do specyfikacji załączniku tj. formularzu ofertowym widniał zapis, że Wykonawca oświadcza, że jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Ponadto, również Wykonawca oświadcza w formularzu ofertowym, ze jest związany ze wszystkimi postanowieniami zawartymi w specyfikacji. Zamawiający był pewien, ze ważność ofert jest 60 dni. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dokonał w 34 dniu licząc od terminu składania ofert. Jesteśmy na etapie przed podpisaniem umowy. Jak postąpić? Czy podpisać umowę z Wykonawcą? Czy lepiej byłoby unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy pzp? Będę bardzo wdzięczna za podpowiedź.
0
2019-11-14 15:30 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Niestety, zdarzają się takie rozbieżności :)
Z załącznikami do SIWZ jest tak, że są to wzory dla Wykonawcy. Jeżeli nie ma w nich miejsca na jakąś informację/wartość a konieczność jej wpisania wynika z SIWZ, to Wykonawca jest zobowiązany do wpisania danej treści w FO lub dołączenia dodatkowego dokumentu z wymaganymi informacjami.
Najczęściej, w podobnej sytuacji, na etapie badania i oceny ofert poprawia się FO Wykonawcy do zapisów zgodnych z SIWZ. Jesteś już po wyborze oferty - czyli żadne poprawki nie wchodzą w grę.
Wg mnie nie ma podstaw do unieważnienia postępowania. Trudno, zostawić tak jak jest :) albo... chociaż akurat takiej sytuacji nie widziała, to Zamawiający może unieważnić czynność wyboru oferty, dokonać poprawek i ponownie wybrać oferty. Najczęściej dzieje się to błędach w ocenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków lub niepodleganie wykluczeniu, ale ... tutaj decyzja należy do Zamawiającego.
Niestety, zdarzają się takie rozbieżności :) Z załącznikami do SIWZ jest tak, że są to wzory dla Wykonawcy. Jeżeli nie ma w nich miejsca na jakąś informację/wartość a konieczność jej wpisania wynika z SIWZ, to Wykonawca jest zobowiązany do wpisania danej treści w FO lub dołączenia dodatkowego dokumentu z wymaganymi informacjami. Najczęściej, w podobnej sytuacji, na etapie badania i oceny ofert poprawia się FO Wykonawcy do zapisów zgodnych z SIWZ. Jesteś już po wyborze oferty - czyli żadne poprawki nie wchodzą w grę. Wg mnie nie ma podstaw do unieważnienia postępowania. Trudno, zostawić tak jak jest :) albo... chociaż akurat takiej sytuacji nie widziała, to Zamawiający może unieważnić czynność wyboru oferty, dokonać poprawek i ponownie wybrać oferty. Najczęściej dzieje się to błędach w ocenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków lub niepodleganie wykluczeniu, ale ... tutaj decyzja należy do Zamawiającego.
0
2019-11-15 07:33 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy