Forum


Powrót błąd w kosztorysie ofertowym

K.

Krzysztof .....

3

w przetargu nieograniczonym na remont drogi Wykonawca w pozycji kosztorysu w-wa wyrównawcza bitumiczna zamiast grubości w-wy 4 cm przyjął 2 cm , oferta zawierała najkorzystniejszą cenę odbiegająca powyżej 30 % od kosztorysu inwestorskiego, wynagrodzenie kosztorysowe. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o wyjaśnienia ewentualnej rażąco niskiej ceny. Po szczegółowej analizie kosztorysu została zauważona pomyłka Wykonawcy. Czy Zamawiający zobowiązany jest do odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ, bo raczej nie można tego poprawić jako omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 . Po dokonaniu ewent. poprawki oferta już nie byłaby najkorzystniejsza
w przetargu nieograniczonym na remont drogi Wykonawca w pozycji kosztorysu w-wa wyrównawcza bitumiczna zamiast grubości w-wy 4 cm przyjął 2 cm , oferta zawierała najkorzystniejszą cenę odbiegająca powyżej 30 % od kosztorysu inwestorskiego, wynagrodzenie kosztorysowe. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o wyjaśnienia ewentualnej rażąco niskiej ceny. Po szczegółowej analizie kosztorysu została zauważona pomyłka Wykonawcy. Czy Zamawiający zobowiązany jest do odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ, bo raczej nie można tego poprawić jako omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 . Po dokonaniu ewent. poprawki oferta już nie byłaby najkorzystniejsza
0
2019-11-15 09:42 0

M.

Marzena .....

2

Jaka forma wynagrodzenia? ryczałt czy kosztorysowe?
Jaka forma wynagrodzenia? ryczałt czy kosztorysowe?
0
2019-11-15 09:50 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy