Forum


Powrót uzupełnienie GK

M.

Malwina .....

2

co należy zrobić w przypadku gdy w postępowaniu oferty złoży np. 5 wykonawców i żaden nie złoży w terminie 3 dni oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.
1. Czy wzywać do złożenia oświadczenia tylko najkorzystniejszego czy wszystkich?
2. Czy wzywać do złożenia oświadczenia tego którego cena oferty przekracza budżet zamawiającego?
3. jeśli któryś nie złoży to wykluczam go na podstawie 24.1.12?

procedura 24aa
co należy zrobić w przypadku gdy w postępowaniu oferty złoży np. 5 wykonawców i żaden nie złoży w terminie 3 dni oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej. 1. Czy wzywać do złożenia oświadczenia tylko najkorzystniejszego czy wszystkich? 2. Czy wzywać do złożenia oświadczenia tego którego cena oferty przekracza budżet zamawiającego? 3. jeśli któryś nie złoży to wykluczam go na podstawie 24.1.12? procedura 24aa
1
2016-10-04 12:43 0

A.

Anna .....

0

Ja bym wezwała wszystkich z 26.3, a jak nie uzupełnią to wykluczenie 24.1.12. w ustawie nie ma wyjątków, czy procedura zwykła czy odwrócona. w terminie 3 dni wykonawcy mają przesłać.
Ja bym wezwała wszystkich z 26.3, a jak nie uzupełnią to wykluczenie 24.1.12. w ustawie nie ma wyjątków, czy procedura zwykła czy odwrócona. w terminie 3 dni wykonawcy mają przesłać.
1
2016-10-04 12:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy