Forum


Powrót wezwanie do uzupełnień

J.

Justyna .....

5

mam pytanie, w przetargu wpłynęło 7 ofert. Dwie mieszczą się w budżecie, natomiast reszta przekracza budżet. Czy sprawdzam wszystkie oferty czy tylko pierwsze dwie ? (nie przewidujemy zwiększenia kwoty na zamówienie). Kolejna sprawa mam błędy w kosztorysach, czy wzywam wszystkich do złożenia wyjaśnień, czy tylko pierwszą ofertę? dodam, że pierwsza oferta zawiera wszystkie wymagane dokumenty, których żądaliśmy od Wykonawców (które miały zostać złożone na wezwanie zamawiającego). Zatem czy wzywam ponownie do złożenia dokumentów i wówczas proszę o wyjaśnienie treści oferty?
mam pytanie, w przetargu wpłynęło 7 ofert. Dwie mieszczą się w budżecie, natomiast reszta przekracza budżet. Czy sprawdzam wszystkie oferty czy tylko pierwsze dwie ? (nie przewidujemy zwiększenia kwoty na zamówienie). Kolejna sprawa mam błędy w kosztorysach, czy wzywam wszystkich do złożenia wyjaśnień, czy tylko pierwszą ofertę? dodam, że pierwsza oferta zawiera wszystkie wymagane dokumenty, których żądaliśmy od Wykonawców (które miały zostać złożone na wezwanie zamawiającego). Zatem czy wzywam ponownie do złożenia dokumentów i wówczas proszę o wyjaśnienie treści oferty?
1
2016-10-04 12:54 0

A.

Agnieszka .....

3

Jeśli zastosowałaś procedurę odwróconą to najpierw dokonujesz oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty -art. 89 ust. 1 oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, następnie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza, dokonujesz oceny podmiotowej, na podstawie dokumentów wymaganych z art. 26 ust. 1 lub 2. To, że zastosujesz taką procedurę powinnaś opisać w SIWZ.

Jeśli postępowanie bez tej procedury to badasz wszystkie wymagane na tym etapie dokumenty poprawiasz,wzywasz do wyjaśnień, uzupełnień. (Nie pomijając grupy kapitałowej).
Ale najważniejsze to że np. błędy w kosztorysach mogą doprowadzić do wyłonienia najkorzystniejszej oferty innej niż teraz piszesz. Zwróć uwagę na art.92 - musisz niezwłocznie przekazać informację o ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych a nie jak wcześniej wraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Jeśli zastosowałaś procedurę odwróconą to najpierw dokonujesz oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty -art. 89 ust. 1 oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, następnie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza, dokonujesz oceny podmiotowej, na podstawie dokumentów wymaganych z art. 26 ust. 1 lub 2. To, że zastosujesz taką procedurę powinnaś opisać w SIWZ. Jeśli postępowanie bez tej procedury to badasz wszystkie wymagane na tym etapie dokumenty poprawiasz,wzywasz do wyjaśnień, uzupełnień. (Nie pomijając grupy kapitałowej). Ale najważniejsze to że np. błędy w kosztorysach mogą doprowadzić do wyłonienia najkorzystniejszej oferty innej niż teraz piszesz. Zwróć uwagę na art.92 - musisz niezwłocznie przekazać informację o ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych a nie jak wcześniej wraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty.
1
2016-10-04 17:07 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy