Forum


Powrót Art. 85 zwiazanie ofertą.

K.

Krystyna .....

0

Art. 85 zwiazanie ofertą.
Przetarg nieograniczony procedura krajowa : okres związania - 30 dni , czy w tym okresie należy wybrać wykonawcę, czy winna być zawarta umowa ? Co jeśli po wyborze wykonawca nie podpisze umowy, jakie sankcje ?
Art. 85 zwiazanie ofertą. Przetarg nieograniczony procedura krajowa : okres związania - 30 dni , czy w tym okresie należy wybrać wykonawcę, czy winna być zawarta umowa ? Co jeśli po wyborze wykonawca nie podpisze umowy, jakie sankcje ?
0
2019-11-15 12:14 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 861

Wybór oferty i podpisanie umowy powinno nastąpić w okresie związania ofertą, w szczególności gdy w postępowaniu zastosowano wadium. Jednakże umowa może być zawarta po TZO. Jest również wyrok TSUE w sprawie zawarcia umowy po TZO, ale proponuję zapoznać się z jego treścią i opinią UZP. Po upływie TZO nie można zmusić wykonawcy do zawarcia umowy i nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji.
Wybór oferty i podpisanie umowy powinno nastąpić w okresie związania ofertą, w szczególności gdy w postępowaniu zastosowano wadium. Jednakże umowa może być zawarta po TZO. Jest również wyrok TSUE w sprawie zawarcia umowy po TZO, ale proponuję zapoznać się z jego treścią i opinią UZP. Po upływie TZO nie można zmusić wykonawcy do zawarcia umowy i nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji.
0
2019-11-15 12:23 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy