Forum


Powrót wezwanie do złożenia dokumentów

W.

Wioleta .....

2

Proszę o pomoc.
Przetarg unijny - wezwano Wykonawcę zgodnie z art. 26 ust 1 którego oferta została najwyżej oceniona, przed udzieleniem zamówienia w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 u.p.z.p. do złożenia oświadczeń i dokumentów(winne być one złożone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz być aktualne na dzień ich złożenia Wykonawca nie złożył tych dokumentów co dalej należy zrobić - odrzucić jego ofertę, co z wadium .Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc. Przetarg unijny - wezwano Wykonawcę zgodnie z art. 26 ust 1 którego oferta została najwyżej oceniona, przed udzieleniem zamówienia w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 u.p.z.p. do złożenia oświadczeń i dokumentów(winne być one złożone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz być aktualne na dzień ich złożenia Wykonawca nie złożył tych dokumentów co dalej należy zrobić - odrzucić jego ofertę, co z wadium .Proszę o pomoc.
0
2019-11-15 12:37 0

K.

Katarzyna .....

Fachowiec 338

wezwać z 26 ust. 3
wezwać z 26 ust. 3
0
2019-11-15 12:40 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy