Forum


Powrót art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp

D.

Damian .....

0

Proszę o pomoc w poniższej kwestii:
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawca poinformował pisemnie zamawiającego, że nadzór nad realizacją mowy będzie sprawować osoba, która jak się okazało przygotowywała zamawiającemu dokumentację projektową. Osoba ta posiada odpowiednie uprawnienia, aby mogła pełnić nadzór nad realizacją umowy. Nie jest to pracownik wykonawcy, lecz na pewno łączy bądź będzie ich łączyć jakiś rodzaj umowy o świadczenie usług. Co zrobić w takiej sytuacji ?
Proszę o pomoc w poniższej kwestii: Po wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawca poinformował pisemnie zamawiającego, że nadzór nad realizacją mowy będzie sprawować osoba, która jak się okazało przygotowywała zamawiającemu dokumentację projektową. Osoba ta posiada odpowiednie uprawnienia, aby mogła pełnić nadzór nad realizacją umowy. Nie jest to pracownik wykonawcy, lecz na pewno łączy bądź będzie ich łączyć jakiś rodzaj umowy o świadczenie usług. Co zrobić w takiej sytuacji ?
0
2019-11-15 13:16 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Umowa już podpisana? Jeżeli nie, to zawsze można prosić o wyjaśnienia. Art. 24 ust. 12 stanowi że wykonawcę można wykluczyć na każdym etapie postępowania, a postępowanie trwa do zawarcia umowy. Trochę za mało danych co do tej sytuacji, bo jest różnica między tym czy wykonawcę łączy jakaś umowa np. zlecenie, o dzieło itp. czy będzie dopiero po zawarciu umowy.
Umowa już podpisana? Jeżeli nie, to zawsze można prosić o wyjaśnienia. Art. 24 ust. 12 stanowi że wykonawcę można wykluczyć na każdym etapie postępowania, a postępowanie trwa do zawarcia umowy. Trochę za mało danych co do tej sytuacji, bo jest różnica między tym czy wykonawcę łączy jakaś umowa np. zlecenie, o dzieło itp. czy będzie dopiero po zawarciu umowy.
0
2019-11-15 13:26 2
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy