Forum


Powrót potwierdzenie faktu otrzymania dokumentu

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Skąd ten zapis lub podobny pochodzi - czy z ustawy Pzp? - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Czy on jest aktualny?
Skąd ten zapis lub podobny pochodzi - czy z ustawy Pzp? - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Czy on jest aktualny?
0
2019-11-19 09:12 0

T.

Tomasz .....

42

Tak - przepis ten jest aktualny i znajduje się w ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r.
o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 1020 z późn. zm.)
Art. 18 pkt. 2, art. 18a pkt. 3
Tak - przepis ten jest aktualny i znajduje się w ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 1020 z późn. zm.) Art. 18 pkt. 2, art. 18a pkt. 3
0
2019-11-19 09:32 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy