Forum


Powrót Opinia bankowa

B.

Bożena .....

1

Bardzo proszę o pomoc w następującej sprawie: otrzymaliśmy wezwanie do przesłania opinii bankowej sporządzonej w wersji elektronicznej. Czy to oznacza, że ta opinia musi zostać podpisana elektronicznie przez bank? Czy wystarczający będzie skan oryginału opatrzony kwalifikowanym podpisem przez Wykonawcę? (postępowanie powyżej progów unijnych)
Bardzo proszę o pomoc w następującej sprawie: otrzymaliśmy wezwanie do przesłania opinii bankowej sporządzonej w wersji elektronicznej. Czy to oznacza, że ta opinia musi zostać podpisana elektronicznie przez bank? Czy wystarczający będzie skan oryginału opatrzony kwalifikowanym podpisem przez Wykonawcę? (postępowanie powyżej progów unijnych)
0
2019-11-20 08:27 1

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 721

W piśmie powinno być wskazanie formy złożenia dokumentu. Jeśli nie ma to odpowiedź na pytanie znajdzie pani w dokumentacji postępowania - w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W jednym z działów powinien być opisany sposób oraz forma składania dokumentów - oferty i dokumentów na wezwanie. Samo określenie dokument w wersji elektronicznej co do zasady oznacza, że jest to dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Natomiast niektóre dokumenty na wezwanie mogą też być składanie w kopii (np. jako scan)uwierzytelnionej kwalifikowanym podpisem elektronicznym . Zawsze jednak prawidłowym będzie zastosowanie się do zapisów specyfikacji.
W piśmie powinno być wskazanie formy złożenia dokumentu. Jeśli nie ma to odpowiedź na pytanie znajdzie pani w dokumentacji postępowania - w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W jednym z działów powinien być opisany sposób oraz forma składania dokumentów - oferty i dokumentów na wezwanie. Samo określenie dokument w wersji elektronicznej co do zasady oznacza, że jest to dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Natomiast niektóre dokumenty na wezwanie mogą też być składanie w kopii (np. jako scan)uwierzytelnionej kwalifikowanym podpisem elektronicznym . Zawsze jednak prawidłowym będzie zastosowanie się do zapisów specyfikacji.
0
2019-11-20 09:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy