Forum


Powrót Badanie oferty

H.

Hubert .....

21

Witam, proszę o pilną podpowiedź.
Zamawiający prowadzi postępowanie powyżej progów UE na robotę budowlaną. W postępowaniu złożono 1 ofertę.
Wykonawca po wezwaniu z art. 26 ust. 1 złożył oświadczenia i dokumenty, jednakże:
1) do wykazu robót nie załączono referencji,
2) w wykazie osób przy osobie kierownika budowy nie wskazano podstawy dysponowania (dysponowanie bezpośrednie / dysponowanie pośrednie).
Zgodnie z art. 26 ust. 3 zamawiający wezwał do uzupełnienia referencji oraz wykazu osób (w zakresie wskazania podstawy do dysponowania).
Wykonawca uzupełnił dokumenty w terminie, jednakże:
ad 1) referencje (przesłane w formie skanu) nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym czyli za zgodność z oryginałem,
ad 2) wykaz osób - uzupełniono, jednakże ponownie nie wskazano podstawy dysponowania.
Czy w związku z powyższym istnieje szansa na uratowanie takiej oferty, czy jednak wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12) ?
Witam, proszę o pilną podpowiedź. Zamawiający prowadzi postępowanie powyżej progów UE na robotę budowlaną. W postępowaniu złożono 1 ofertę. Wykonawca po wezwaniu z art. 26 ust. 1 złożył oświadczenia i dokumenty, jednakże: 1) do wykazu robót nie załączono referencji, 2) w wykazie osób przy osobie kierownika budowy nie wskazano podstawy dysponowania (dysponowanie bezpośrednie / dysponowanie pośrednie). Zgodnie z art. 26 ust. 3 zamawiający wezwał do uzupełnienia referencji oraz wykazu osób (w zakresie wskazania podstawy do dysponowania). Wykonawca uzupełnił dokumenty w terminie, jednakże: ad 1) referencje (przesłane w formie skanu) nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym czyli za zgodność z oryginałem, ad 2) wykaz osób - uzupełniono, jednakże ponownie nie wskazano podstawy dysponowania. Czy w związku z powyższym istnieje szansa na uratowanie takiej oferty, czy jednak wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12) ?
0
2019-11-20 10:51 0

K.

Katarzyna .....

3

Co do referencji , to wezwałabym jeszcze raz ale w innej kwestii - podpisu. Gorzej z tym wykazem, drugi raz o to samo wezwać nie można...więc chyba wykluczenie wchodzi w grę.
Co do referencji , to wezwałabym jeszcze raz ale w innej kwestii - podpisu. Gorzej z tym wykazem, drugi raz o to samo wezwać nie można...więc chyba wykluczenie wchodzi w grę.
0
2019-11-20 10:57 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy