Forum


Powrót Składanie oświadczeń art. 17 ust. 2 a podwykonawcy

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Jak państwo sądzą, czy osoba składająca oświadczenie w ramach art. 17 ust. 2 powinna się wyłączyć z postępowania jeżeli zachodziłyby przesłanki z art. 17 ust. 1 w stosunku do PODWYKONAWCY (nie jest to podmiot trzeci) wskazanego przez wykonawcę w ofercie? Ustawa wskazuje tylko wszędzie wykonawcę.
Jak państwo sądzą, czy osoba składająca oświadczenie w ramach art. 17 ust. 2 powinna się wyłączyć z postępowania jeżeli zachodziłyby przesłanki z art. 17 ust. 1 w stosunku do PODWYKONAWCY (nie jest to podmiot trzeci) wskazanego przez wykonawcę w ofercie? Ustawa wskazuje tylko wszędzie wykonawcę.
0
2019-11-21 11:03 0

JK

Józef Konecki

4

W sytuacji kiedy Podwykonawca nie jest podmiotem trzecim, na którego zasoby powołuje się Wykonawca to wówczas osoba składająca oświadczenie jeżeli zachodzą przesłanki z art. 17 ust. 1 może się zwrócić do Kierownika Zamawiającego o wyłączenie z danego postepowania, ale po stronie Zamawiającego nie ma takiego obowiązku.
W sytuacji kiedy Podwykonawca nie jest podmiotem trzecim, na którego zasoby powołuje się Wykonawca to wówczas osoba składająca oświadczenie jeżeli zachodzą przesłanki z art. 17 ust. 1 może się zwrócić do Kierownika Zamawiającego o wyłączenie z danego postepowania, ale po stronie Zamawiającego nie ma takiego obowiązku.
0
2019-11-21 11:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy