Forum


Powrót Co koniecznie trzeba opublikopwać na BIP

T.

Tomasz .....

6

Przetarg nieograniczony. Publikacja ogłoszenia na BZP.
Na BIP oprocz SIWZ musimy publikować plik z ogłoszeniem na BZP?
Czy nie wystarcza treść SIWZ?
Przetarg nieograniczony. Publikacja ogłoszenia na BZP. Na BIP oprocz SIWZ musimy publikować plik z ogłoszeniem na BZP? Czy nie wystarcza treść SIWZ?
0
2019-11-22 10:39 0

E.

Emilia .....

3

Zgodnie z art. 40 ust 1. ustawy PZP - Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Więc ogłoszenie musi być zamieszczone na stronie internetowej.
Zgodnie z art. 40 ust 1. ustawy PZP - Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Więc ogłoszenie musi być zamieszczone na stronie internetowej.
0
2019-11-22 10:54 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy