Forum


Powrót wyjaśnienie zobowiązania podmiotu udostep. zasoby

M.

Monika .....

0

Witam
przetarg krajowy Wykonawca złożył wraz z ofertą zobow. podmiotu trzeciego w celu spełnienia warunków polega na doświadczeniu i wiedzy. Zobowiązanie bardzo ogólne a w formularzu brak wskazania podwykonawstwa. Zobow. podpisane przez v-ce prezesa (podpis i imienna pieczątka) oraz członka zarządu (podpis nieczytelny) wg krs reprezentacja dwóch członków zarządu jednocześnie. Wezwałam do wyjaśnienia zobowiązania i treści oferty. Wykonawca złożył wyjaśnienia, że podmiot trzeci będzie podwykonawcą i wskazał jaka część robót wykona, a odnoście podpisu wskazał, że zobowiązanie zostało podpisane przez v-ce prezesa i członka zarządu. Wyjaśnienia są ok tylko co z tym podpisem?
Witam przetarg krajowy Wykonawca złożył wraz z ofertą zobow. podmiotu trzeciego w celu spełnienia warunków polega na doświadczeniu i wiedzy. Zobowiązanie bardzo ogólne a w formularzu brak wskazania podwykonawstwa. Zobow. podpisane przez v-ce prezesa (podpis i imienna pieczątka) oraz członka zarządu (podpis nieczytelny) wg krs reprezentacja dwóch członków zarządu jednocześnie. Wezwałam do wyjaśnienia zobowiązania i treści oferty. Wykonawca złożył wyjaśnienia, że podmiot trzeci będzie podwykonawcą i wskazał jaka część robót wykona, a odnoście podpisu wskazał, że zobowiązanie zostało podpisane przez v-ce prezesa i członka zarządu. Wyjaśnienia są ok tylko co z tym podpisem?
0
2019-11-25 12:15 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Nie widzę dokumentacji, więc ciężko ocenić, ale z tego co Pani napisała: "Zobow. podpisane przez v-ce prezesa (podpis i imienna pieczątka) oraz członka zarządu (podpis nieczytelny) wg krs reprezentacja dwóch członków zarządu jednocześnie" więc jest ok bo podpisał v-ce prezes i członek zarządu. Chyba że chodzi o podpis nieczytelny? Jeżeli jest pieczęć imienna i podpis to można uznać.
Nie widzę dokumentacji, więc ciężko ocenić, ale z tego co Pani napisała: "Zobow. podpisane przez v-ce prezesa (podpis i imienna pieczątka) oraz członka zarządu (podpis nieczytelny) wg krs reprezentacja dwóch członków zarządu jednocześnie" więc jest ok bo podpisał v-ce prezes i członek zarządu. Chyba że chodzi o podpis nieczytelny? Jeżeli jest pieczęć imienna i podpis to można uznać.
0
2019-11-25 12:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy