Forum


Powrót umowa ramowa - podział zamówienia na części

M.

Marta .....

2

Jak uargumentować brak podziału zamówienia na części dla przetargu nieograniczonego na umowę ramową? Przedmiot zamówienia to umowa ramowa na remont pustostanów, maksymalna liczba wykonawców z którymi będzie można podpisać umowę ramową to 3.
Jak uargumentować brak podziału zamówienia na części dla przetargu nieograniczonego na umowę ramową? Przedmiot zamówienia to umowa ramowa na remont pustostanów, maksymalna liczba wykonawców z którymi będzie można podpisać umowę ramową to 3.
0
2019-11-25 14:14 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy