Forum


Powrót prawo opcji

ED

Edyta Dębiec

2

Czy Zamawiający wskazując maksymalną ilość godzin usług do wykonania przez wykonawcę (jednocześnie określając maksymalną wartość umowy) z zastrzeżeniem że w przypadku nie wypracowania tej maksymalnej ilości nie będzie występował z roszczeniem z tytułu utraconych korzyści), musi zawsze określić minimalną ilość godzin do wykonania. Racjonalne wydaje się, że tak, szczególnie patrząc z punktu widzenia Wykonawcy, by mógł prawidłowo skalkulować cenę za godzinę świadczenia usługi. Niestety przedmiot zamówienia jest specyficzny gdyż są to usługi opiekuńcze, gdzie minimalna ilość godzin do wykonania nie jest możliwa do określenia z góry z uwagi na czynnik ludzki, a określając minimalną ilość godzin wiążemy się zarówno ilością jak i wartością umowy jaką zagwarantujemy Wykonawcy. W przypadku usług opiekuńczych, gdzie ilość wypracowanych godzin przez Wykonawcę uzależniona jest od zapotrzebowania na usługi przez podopiecznych, a w obecnej sytuacji (wzrost minimalnego wynagrodzenia) gdzie koszt za godzinę usługi prawdopodobnie ulegnie znacznemu zwiększeniu, ilość usług do wypracowania przez Wykonawcę może drastycznie spaść z uwagi na wysokość odpłatności wnoszonych przez podopiecznych za dane usługi. Mówiąc prosto, w przypadku wysokiej ceny za godzinę usługi, ilość godzin do wypracowania przez Wykonawcę może być dużo mniejsza, gdyż podopiecznych nie będzie stać na wnoszenie odpłatności za dane usługi. Ilość osób całkowicie zwolniona z odpłatności jest mała. Stąd pytanie czy przy tak specyficznym przedmiocie zamówienia koniecznym jest zawsze określenie minimalnej ilości godzin.
Czy Zamawiający wskazując maksymalną ilość godzin usług do wykonania przez wykonawcę (jednocześnie określając maksymalną wartość umowy) z zastrzeżeniem że w przypadku nie wypracowania tej maksymalnej ilości nie będzie występował z roszczeniem z tytułu utraconych korzyści), musi zawsze określić minimalną ilość godzin do wykonania. Racjonalne wydaje się, że tak, szczególnie patrząc z punktu widzenia Wykonawcy, by mógł prawidłowo skalkulować cenę za godzinę świadczenia usługi. Niestety przedmiot zamówienia jest specyficzny gdyż są to usługi opiekuńcze, gdzie minimalna ilość godzin do wykonania nie jest możliwa do określenia z góry z uwagi na czynnik ludzki, a określając minimalną ilość godzin wiążemy się zarówno ilością jak i wartością umowy jaką zagwarantujemy Wykonawcy. W przypadku usług opiekuńczych, gdzie ilość wypracowanych godzin przez Wykonawcę uzależniona jest od zapotrzebowania na usługi przez podopiecznych, a w obecnej sytuacji (wzrost minimalnego wynagrodzenia) gdzie koszt za godzinę usługi prawdopodobnie ulegnie znacznemu zwiększeniu, ilość usług do wypracowania przez Wykonawcę może drastycznie spaść z uwagi na wysokość odpłatności wnoszonych przez podopiecznych za dane usługi. Mówiąc prosto, w przypadku wysokiej ceny za godzinę usługi, ilość godzin do wypracowania przez Wykonawcę może być dużo mniejsza, gdyż podopiecznych nie będzie stać na wnoszenie odpłatności za dane usługi. Ilość osób całkowicie zwolniona z odpłatności jest mała. Stąd pytanie czy przy tak specyficznym przedmiocie zamówienia koniecznym jest zawsze określenie minimalnej ilości godzin.
0
2016-10-05 10:43 0

M.

Marta .....

27

Należy podać minimalny próg wykonania zamówienia. W opisanym przypadku, podałabym minimalny próg mniejszy niż wynika z założeń (zakładamy ,że minimum wykonamy 70 % zamówienia - podaje próg 50%). To powinno załatwić sprawę.
Należy podać minimalny próg wykonania zamówienia. W opisanym przypadku, podałabym minimalny próg mniejszy niż wynika z założeń (zakładamy ,że minimum wykonamy 70 % zamówienia - podaje próg 50%). To powinno załatwić sprawę.
1
2016-10-05 11:24 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy